Hakkımızda

// NOVASERVİS //

Firmamız Hakkında

Novaservis, Novatek çatısı altında bir departman olarak çalışan servis ekibinin bağımsız olarak hizmet verebilmesi, uzman olduğu hizmet alanlarında daha verimli olması ve odaklanması adına şirketleşme kararı almıştır. Böylece satış alanında rakip olabilecek firmalara da hizmet sağlama konusunda bağımsızlığını ispatlamış oldu. Ayrıca dallanıp budaklanmayan sadece bildiği işi yapan profesyonel bir ekip olduğunun da kanıtlamıştır. Bunun elle tutulur en güzel göstergesi şirketleşme kararı aldığı ilk yıl IBM’in en iyi garanti çözüm ortağı seçilmesi gösterilebilir.

Kurumsal Yapı

Sürekli Destek

Uzman Teknik Ekip

20 Yıllık Deneyim

Yönetimden;

Novaservis yönetimi olarak kurulum süreci tamamlanarak yayımlanacak olan ISO 27001:2013 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi’mizin bilgi güvenliği amaçlarının oluşturulmasını ve kuruluşun stratejik yönü ile
uyumlu olmasının temin edilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi için, her türlü İstek ve talebi özenle
değerlendireceğimizi bildiririz.

Kuruluşumuzun ve personelimizin gelişimi için tüm eğitim isteklerini değerlendireceğimizi ve
eğitimler için gerekli zaman, para, teçhizat ihtiyaçlarını karşılayacağımızı, tüm personelimizin çalışma
esnasındaki ihtiyaçlarına dair taleplerini kabul ederek değerlendireceğimizi ve gerekli zaman, para, teçhizat
kaynaklarını sağlayacağımızı, bilgi güvenliği yönetim sisteminin şartlarının kuruluşun süreçleri ile
bütünleştirilmesinin temin edeceğimizi ilan ederiz.

Bütün bunların yanı sıra; bilgi güvenliği yönetim sisteminin hedeflenen çıktılarının başarılmasının
temin edileceğini, bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlamaları için kişilerin yönlendirilmesi
ve desteklenmesini, sürekli iyileştirmenin desteklenmesi ve kendi sorumluluk alanlarında liderliklerini
sergileyebilmeleri için diğer ilgili yönetim rollerinin destekleneceğini taahhüt ederiz.

Aynı zamanda, yürürlükte olan tüm kanun ve yönetmeliklere BGYS uyum çerçevesinde
yaklaşacağımızı taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikamızı İndirmek için TIKLAYIN